Ishonch telfonlari (998 69) 234 41 02

Tavsiya etilgan Auditlar                                                                                               10.06.2017 yil      (pdf, 50.63 kb)             saqlash

Taftish komissiyasi xisoboti                                                                                         10.06.2017 yil      (pdf, 109.7 kb)             saqlash

Kun tartibidagi buluteni                                                                                                 10.06.2017 yil      (pdf, 94.17 kb)             saqlash

Jamiyat boshqaruvi buluteni                                                                                          10.06.2017 yil      (pdf, 82.22 kb)             saqlash

Kuzatuv kengashi va Taftish komissiya buluteni                                                          10.06.2017 yil      (pdf, 113.29 kb)             saqlash
Tashqi audit buluteni                                                                                                      10.06.2017 yil      (pdf, 66.49 kb)               saqlash
Ijro etuvchi organ mehnat Shartnomasi                                                                        10.06.2017 yil      (pdf, 99.81 kb)               saqlash
Ma'ruza 2016 yil yakuni bo'yicha                                                                                 10.06.2017 yil       (pdf, 189.29 kb)            saqlash 
Ma'ruza_2017 yil 1 chorak bo'yicha                                                                             10.06.2017 yil       (pdf, 134.54 kb)            saqlash  
2016 yil yakuni foyda va sof foyda olish                                                                      10.06.2017 yil       (pdf, 51.82 kb)              saqlash 
2017 yil 1 choraki sof foyda olish                                                                                10.06.2017 yil        (pdf, 47.89 kb)             saqlash  
2017 yil biznes reja taxlili                                                                                             10.06.2017 yil       (pdf, 67.37 kb)              saqlash
Debitor kreditor 01.01.2017 yil xolatiga                                                                     10.06.2017 yil         (pdf, 65.33 kb)             saqlash 
Debitor kreditor faoliyat 01.01.2017 yil xolatiga                                                         10.06.2017 yil        (pdf, 58.63 kb)             saqlash  
Debitor kreditor jami 01.01.2017 yil xolatiga                                                              10.06.2017 yil        (pdf, 60.4 kb)               saqlash  
Debitor kreditor taxlil 01.01.2017 yil xolatiga                                                              10.06.2017 yil        (pdf, 66.47 kb)            saqlash  
Debitor kreditor tugatilgan 01.01.2017 yil xolatiga                                                     10.06.2017 yil        (pdf, 57.75 kb)             saqlash 
DT KT zavodlar qarzdorlik 01.04.2017 yil xolatiga                                                         10.06.2017 yil        (pdf, 63.41 kb)            saqlash
Inkassalar 01.01.2017 yil xolatiga                                                                                 10.06.2017 yil       (pdf, 66.37 kb)            saqlash
Jamg'armadan ajratilgan mablag' o'zlashtirilishi 01.01.2017 yil xolatiga                   10.06.2017 yil       (pdf, 72.27 kb)            saqlash
Qarzdorlikni undirish 01.01.2017 yil xolatiga                                                                 10.06.2017 yil       (pdf, 50.62 kb)            saqlash
Zavodlar bilan qarzdorlik 01.01.2017 yil xolatiga                                                           10.06.2017 yil       (pdf, 68.15 kb)            saqlash