Ishonch telfonlari (998 69) 234 41 02

Aksiyadorlar Umumiy yigilish to`g`risidagi Nizomi (yangi taxrir)                                                                      (pdf, 135 кб)               saqlash

Kuzatuv kengashi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                   (pdf, 129 кб)              saqlash

Taftish komissiyasi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                 (pdf, 116 кб)              saqlash

Ijroiya organi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                            (pdf, 101 кб)              saqlash

Ichki audit to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                                 (pdf, 358 кб)              saqlash

Manfaatlar qarama qarshiligi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                  (pdf, 127 кб)             saqlash

Axborot siyosati to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                       (pdf, 103 кб)             saqlash

Dividend siyosati to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                      (pdf, 119 кб)             saqlash

Sanoq komissiyasi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                  (pdf, 97.7 кб)          saqlash

Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi va Ijroiya organi a`zolarini rag`batlantirish to`g`risidagi Nizomi       (pdf, 72.5 кб)           saqlash

Ichki nazorat to'g'risida Nizom                                                                                                                                      (pdf, 105 кб)            saqlash

PQ  2640-sonli  qaror                                                                                                                                                      (pdf, 114 кб)            saqlash