Ishonch telfonlari (998 69) 234 41 02

Aksiyadorlar Umumiy yigilish to`g`risidagi Nizomi                                                                                              (pdf,  135.83 kb)             saqlash

Kuzatuv kengashi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                   (pdf, 129.22 kb)              saqlash

Taftish komissiyasi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                 (pdf, 122.66 kb)              saqlash

Ijroiya organi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                            (pdf, 101.97 kb)              saqlash

Manfaatlar qarama qarshiligi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                  (pdf, 133.57 kb)             saqlash

Minoritar aksiyadorlar qo'mitasi Nizomi                                                                                                                   (pdf, 83.33 kb)                saqlash

Axborot siyosati to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                       (pdf, 103.68 kb)             saqlash

Dividend siyosati to`g`risidagi Nizomi                                                                                                                      (pdf, 119.47 kb)             saqlash

Sanoq komissiyasi to`g`risidagi Nizomi                                                                                                               (pdf, 97.75 kb)          saqlash

Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi va Ijroiya organi a`zolarini rag`batlantirish to`g`risidagi Nizomi       (pdf, 73.44 kb)               saqlash

Ichki nazorat to'g'risida Nizom                                                                                                                                      (pdf, 105.19 kb)            saqlash

PQ  2640-sonli  qaror                                                                                                                                                      (pdf, 114.65 kb)            saqlash